DREAMHACK PRESENTS THE NOMINEES FOR “ÅRETS NÄTÄNGEL – GAMING”

EN: DREAMHACK PRESENTS THE NOMINEES FOR “ÅRETS NÄTÄNGEL – GAMING”

 
STOCKHOLM, SWEDEN
NOVEMBER 8, 2018

During this years “Årets Nätängel” gala, DreamHack, in cooperation with mySafety Försäkringar, will give out a newly instituted award in the category “Årets Nätängel – Gaming”. Following a nomination process, we’re happy to present to you the four nominees.
 

The award has been instituted to highlight the good role models and examples within the ever-growing gaming community. Out of the many nominations, four have been invited to the “Årets Nätängel” gala at Nalen in Stockholm, Sweden, on November 19 where they have the chance to win “Årets Nätängel – Gaming”.

THE NOMINEES

MELIKA ZAKARIE
Melika founded Girls Night at Inferno Online back in 2016 with the intention to create a community for non-binary, gender variant persons and women within the gaming industry. The response was massive and since then, Melika has become an advocate for female representation within the gaming industry as well as esports. She is also an important role model talking about mental illness and to find peace, both via newly created MYO Gaming but also in her autobiography. We are impressed by her strength and are awaiting her next project with great anticipation.
 
FEMALE LEGENDS
Equality within the world of gaming can sometimes seem to be far away. However, when Female Legends enters the scene, doing what they do, you know that there’s not only hope but also a solution in the long run. The fact that women shall have an equal standing within esports is given. Female Legends are nominated because of their tireless efforts to bring forward the women of gaming. They do this both as a lobby organization, but also thru direct actions such as events and initiatives to create better opportunities and circumstances for women within the industry.
 
KIM “DRAYICH” LARSSON
Kim “Drayich” Larsson is one of the most recognized Dota 2 profiles in Sweden, with a long career as a player. “Drayich” has also become known for his many followers, earned thanks to the close relationship that he keeps to his followers and that always is built on a good tone of voice both in social media and on Twitch. Kim is an active moderator on his channels and is also keen on highlighting important issues such as health, equality and parenthood. Besides his daily streams on Twitch, “Drayich” has also been a frequent radio host, esports coach and host for different esports broadcast – often is taking a stand for the good within the world of gaming.
 
RICHARD SÖRENSEN – HALMSTAD PLAYSTATION
As one of the founders of Halmstad Playstation, Richard Sörensen has managed to make a name for himself within the Swedish gaming scene. Love, respect and a pinch of modesty have taken Halmstad Playstation far. They aren’t all living in Halmstad, but they have certain connections to the city in one way or another. The common denominator is the love for games. This all shows that it is possible to create strong local commitment in an online world.
 
OTHER NOTEWORTHY NOMINEES DOING A GREAT JOB

 • Gamebros
  Svampriket & podden Tits or GTFO – En överlevnadspod för gamers
  Effie Karabuda
  Figgehn
 • Emily Krumlinde
  Linus “zaitr0s” Andersson
  Kim “KimmyPower” Andersson
  Malmö Esport
  Samir Arabi-Eter

MEMBERS OF THE JURY FOR “ÅRETS NÄTÄNGEL – GAMING”

 • Andjela Kusmuk
  David Emt
  Max Hortannainen
 • PA Prabert
  Tomas Lyckedal
 • DreamHack
  Per Sjölin,
  Press and PR Manager
  per.sjolin@dreamhack.com
  +46 730 25 31 99
 • mySafety Försäkringar
  PA Prabert,
  Deputy CEO
  pa.prabert@mysafety.se
  +46 734 48 94 21

SWE: DREAMHACK PRESENTAR DE NOMINERADE FÖR “ÅRETS NÄTÄNGEL – GAMING”

 
STOCKHOLM, SVERIGE
8 NOVEMBER, 2018

DreamHack, i samarbete med mySafety Försäkringar, kommer under Årets Nätängel-gala att dela ut pris i den nyinstiftade kategorin Årets Nätängel – Gaming. Efter att nomineringsprocessen avslutats är vi glada att kunna presentera de nominerade.
 

Priset avser att lyfta fram de goda förebilderna och exemplen inom det ständigt växande gaming-communityt. Bland de många nominerade har fyra stycken finalister bjudits in till Årets Nätängel-galan på Nalen i Stockholm den 19 november var de har chansen att vinna Årets Nätängel – Gaming.

DE NOMINERADE FINALISTERNA

MELIKA ZAKARIE
När Melika 2016 startade Girls Night på Inferno Online var det med avsikten att skapa ett community för ickebinära, transpersoner och kvinnor i gaming branschen. Gensvaret var fantastiskt och sedan dess har Melika blivit en slagkämpe för representationen av kvinnor i spelbranschen och esport. Hon har därutöver varit en viktig kvinnlig förebild i samtal om psykisk ohälsa och delar både på nystartade MYO Gaming och i sin självbiografi om ämnet och att finna ett lugn. Vi imponeras av hennes styrka och väntar spänt på nästa projekt.
 
FEMALE LEGENDS
I bland känns jämställdhet i spelvärlden långt borta. Men när Female Legends gör sitt vet man inte bara att det finns hopp, utan även en lösning på sikt. Att kvinnor ska ha en jämställd plats inom e-sporten är en självklarhet. De nomineras för deras outtröttliga arbete för att lyfta tjejer i gaming, både genom lobbyorganisation men även med faktiska åtgärder såsom event och initiativ som skapar bättre förutsättningar samt förhållanden för tjejer i gaming.
 
KIM “DRAYICH” LARSSON
Kim “Drayich” Larsson är en av av de mest kända Dota 2-profilerna i Sverige, och med lång bakgrund som spelare själv. Men “Drayich” har också blivit välkänd för sin följarskara, som är byggd på en nära relation med följarna som alltid sker i god ton såväl i sociala medier som i Twitch-chatten. Kim är en aktiv moderator för sina kanaler och vågar också lyfta allvarliga ämnen kring hälsa, jämställdhet och föräldraskap. Utöver sina dagliga sändningar på Twitch, har Drayich också varit aktiv radiopratare, esportcoach och programledare i olika esportsändningar; där han ofta ställning för det goda i gamingvärlden.
 
RICHARD SÖRENSEN – HALMSTAD PLAYSTATION
Som grundare av Halmstad Playstation har Richard Sörensen lyckats göra sig ett namn i den svenska spelvärlden. Med kärlek, respekt och en gnutta ödmjukhet så kommer de långt tillsammans. Alla bor inte i Halmstad men de har vissa band till staden på ett eller annat sätt. Den gemensamma nämnaren är kärleken till spel. Detta visar att det går att skapa starka lokala engagemang inom en annars uppkopplad värld.
 
ANDRA KANDIDATER VÄRDA ATT NÄMNA SOM GÖR ETT OTROLIGT BRA JOBB

 • Gamebros
  Svampriket & podden Tits or GTFO – En överlevnadspod för gamers
  Effie Karabuda
  Figgehn
 • Emily Krumlinde
  Linus “zaitr0s” Andersson
  Kim “KimmyPower” Andersson
  Malmö Esport
  Samir Arabi-Eter

JURYGRUPPEN FÖR ÅRETS NÄTÄNGEL – GAMING

 • Andjela Kusmuk
  David Emt
  Max Hortannainen
 • PA Prabert
  Tomas Lyckedal

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 • DreamHack
  Per Sjölin,
  Press- och PR-manager
  per.sjolin@dreamhack.com
  0730 25 31 99
 • mySafety Försäkringar
  PA Prabert,
  Vice koncernchef
  pa.prabert@mysafety.se
  0734 48 94 21